Ieeja privātajā kabinetā
x


Reģistrācija | Aizmirsāt paroli?
Ieiet

Amerikāņu numurs +1

Mēs esam izstrādājuši jaunu pakalpojumu, kura mūsu klientiem ļaus iegūt vietējo (+1) numuru, atrodoties ASV, Puerto Rico vai Meksikā. Pakalpojums darbojas tikai TezGSM+USA SIM kartēm.

Pakalpojuma darbības princips:
 • TezGSM+USA SIM-kartes abonents reģistrējas mūsu izmantojamajos tīklos ASV, Meksikā, Puerto Rico vai Kanādā.
 • Abonentam automātiski tiek piešķirts numurs: +1ХХХХХХХХХХ
 • Pēc numura piešķiršanas abonents saņem īsziņu: „Your number is +1ХХХХХХХХХХ”
 • Ja abonents atradīsies ārpus ASV, Meksikas, Puerto Rico vai Kanādas tīklu zonas vairāk nekā 60 dienas kopš pēdējās reģistrēšanās reizes vienā no šiem tīkliem, viņa +1 numurs tiks deaktivizēts.
 • Abonents saņems īsziņu par to, ka viņa +1 numurs vairs nav aktīvs. Abonents varēs iegūt jaunu +1 numuru, kad atkal apmeklēs kādu no minētajām valstīm.

Svarīgākais:
 • Abonents var saņemt zvanus un SMS uz vietējo +1 numuru ASV, Meksikas, Puerto Rico vai Kanādas tīklos.
 • Abonents var saņemt zvanus un SMS uz +1 numuru atrodoties arī ārpus ASV, Meksikas, Puerto Rico vai Kanādas robežām 60 dienu laikā kopš brīža, kad ir pametis valsti.
 • Izejošie zvani un SMS uz +1 numuru tiks atainoti ar numuru +1, izejošie zvani un SMS uz citu valstu numuriem tiks atainoti ar Igaunijas numuru vai primary DID, ja šāds ir pieejams.
 • Ienākošā zvana maksu uz +1 numuru veido ienākošā zvana vērtība atrašanās valstī un papildus 0.15EUR minūtē. Gadījumā, ja TezGSM lietotājs atrodas valstī, kur ir bezmaksas ienākošie zvani, ienākošā zvana izmaksas sastādīs tikai 0.15EUR minūtē.

Jāpievērš uzmanība tam, ka abonenta Igaunijas numuru var sazvanīt jebkurā laikā.

Jauninājums (01.08.2013):
Mēs esam pievienojuši iespēju vadīt pakalpojumu „Amerikāņu numurs (+1)”, kurš Mūsu klietiem ļauj saņemt zvanus un īsziņas uz vietējo numuru (+1) ASV, Kanādas, Puerto Rico vai Meksikas tīklos, kā arī ārpus to robežām 60 dienu laikā. Pakalpojums pieejams tikai TezGSM+USA SIM kartēm.

Pakalpojuma ietvaros, iebraucot ASV, Kanādā, Puerto Rico vai Meksikā, abonentam tiek piešķirts amerikāņu numurs +1. Kad abonents atrodas šo valstu teritorijā, izejošo zvanu un īsziņu laikā uz +1 numuriem tiek atainots piesavinātais amerikāņu numurs.

Tagad mēs Jums piedāvājam instrumentus, kuri ļauj ieslēgt un izslēgt amerikāņu numura atainošanu, izmantojot USSD komandas.

Lūdzam pievērst uzmanību tam, ka šīs komandas darbojas gadījumā, ja +1 numurs SIM kartei jau ir piesavināts.

USSD komandas pakalpojuma vadībai:

*146*320# - komanda, lai atslēgtu +1 numura atainošanu izejošo zvanu un SMS laikā uz +1 numuriem no ASV, Kanādas, Puerto Rico vai Meksikas teritorijas.

Atbilde: “Service deactivated. Your number is +372XXXXXX. You can still receive calls and SMS on your US number +1XXXXXXX. Incoming calls to US number are paid.”

Tādējādi, izejošo zvanu un īsziņu laikā tiks atainots igauņu numurs.

*146*321# - komanda, lai ieslēgtu +1 numura atainošanu izejošajos zvanos un īsziņās uz +1 numuriem no ASV, Kanādas, Puerto Rico vai Meksikas teritorijas.

Atbilde: “Service activated. Your US number is +1XXXXXX. Incoming calls to US number are paid. You can also receive calls and SMS on your number +372XXXXXX.”

Tādējādi, ja ASV, Kanādas, Puerto Rico vai Meksikas teritorijā abonents vēlēsies, lai viņam izejošo zvanu un īsziņu laikā uz +1 numuru tiktu atainots +1 numurs, viņš to var panākt, aktivizējot šo komandu.

*146*322# - pakalpojuma statusa pārbaude.

Atbilde: “Service deactivated. Your number is +372XXXXXX. You can still receive calls and SMS on your US number +1XXXXXXX. Incoming calls to US number are paid.”
Vai “Service activated. Your US number is +1XXXXXX. Incoming calls to US number are paid. You can also receive calls and SMS on your number +372XXXXXX.”


Ja rodas jautājumi, rakstiet uz e-pastu: support@tezgsm.com.

Ar cieņu, 
Jūsu TezGSM