Ieeja privātajā kabinetā
x


Reģistrācija | Aizmirsāt paroli?
Ieiet

Vispārējie noteikumi

Tezgsm.com ir produkts un interneta lapa, kuru ir izstrādājusi un kuru vada TezGSM: 

TEZTELECOM OU
Hobujaama 10-10
Tallinn, Estonia
10151

www.tezgsm.com patur tiesības mainīt vai labot sekojošos noteikumus jebkurā laikā. 

Lūdzu, uzmanīgi iepazīstieties ar šiem Noteikumiem. Tezgsm.com patur tiesības veikt izziņoto tarifu izmaiņas, adekvāti piegādātāju cenu pieaugumam, ar to saistītām nodokļu un apkalpošanas maksu izmaiņām. Lūdzu, ņemiet vērā, ka katrs tīkla operators ir tiesīgs veikt izmaiņas savos zvanu tarifos jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma. 

Informācijas precizitāte

Tezgsm.com pieliek visas pūles, lai garantētu savā interneta lapā ievietotās informācijas precizitāti un mūsdienīgumu, cik vien tas ir iespējams. Tomēr, mēs pilnībā nevaram garantēt visas interneta lapā ievietotās informācijas uzticamību vai precizitāti. Sakarā ar dinamisko šīs nozares tirgus dabu, visas cenas ir pakļautas izmaiņām. Tiek pievērsta īpaša uzmanība tam, lai tās publicēšanas brīdī informācija būtu pēc iespējas precīzāka. Tezgsm.com neuzņemas atbildību par interneta lapā esošajām kļūdām. 

Preces apraksts

Tezgsm.com var nodrošināt plašu preču un pakalpojumu diapazonu globālā mērogā. Tomēr mēs uzskatām, ka nav lietderīgi censties izveidot detalizētus katra produkta tehniskos aprakstus. Visi raksturojumi (ieskaitot informāciju par tarifiem) ir piedāvāti mūsu interneta lapā ar vienu mērķi – dot aptuvenu preces raksturojumu. Gadījumos, kad produkts vai pakalpojums ir aprakstīti kļūdaini (ieskaitot neprecīzas cenas), mēs būsim tiesīgi atteikties no jebkādiem pasūtījumiem, kuri attiecas uz kādu no šiem produktiem vai pakalpojumiem, kaut arī pasūtījums ticis apstiprināts. Ja mēs esam atteikuši šādu pasūtījumu, kurš jau ticis apmaksāts, mēs kompensēsim Jūsu zaudējumus (nepareizas cenas vai kļūdaini novērtēta produkta vai pakalpojuma gadījumos), ieskaitot piegādes izdevumus. 

Preču esamība

Izdevumu pilnīga kompensācija tiks veikta 30 dienu laikā, ja preces tikušas pasūtītas, bet tajā brīdī nav bijušas tezgsm.com rīcībā. 

Risks

Tezgsm.com piegādās preci tikai pēc pasūtījumā uzrādītās kredītkartes rēķina pārbaudes. Pēc piegādes Jūs paši būsiet atbildīgi par katru bojājumu vai zaudējumu. Katrs transportēšanas vai glabāšanas laikā radītais bojājums, preces iztrūkums vai piegāde neatbilstoši pasūtījumam, jāatzīmē pavadzīmēs preces piegādes dienā. 

SIM serviss

Tezgsm.com negarantē tīkla pārklājumu vai esamību attiecībā uz SIM produktiem. Tā ir vietējā tīkla operatora atbildība valstī, kurā to izmantojat, un Jums ir jāsazinās ar attiecīgo operatoru gadījumos, kad ir radušās problēmas ar tīkla pārklājumu. Tezgsm.com neveic apmaksas gadījumos, kad ir radušās problēmas ar tīkla pārklājumu. Mēs pieliksim visas pūles, lai palīdzētu produktu aktivizēt (tur, kur ir nepieciešama lietotāja aktivizācija), ar informācijas nodrošinājumu, bet mēs nedodam garantijas attiecībā uz tīkla operatoru noteikumiem un aktivizācijas procedūrām, un nevaram atbildēt par jebkādām aktivizācijas kļūmēm vai aizkavēšanos (ieskaitot radušās neērtības vai zaudējumus, kas radušies šo kļūmju vai kavēšanās rezultātā). Lietotājs ir atbildīgs par visu PIN un PUK kodu pareizu ievadīšanu, un mēs nevaram būt atbildīgi par kartēm, kuras tiek bloķētas nepareizu kodu ievadīšanas rezultātā. Šajos gadījumos Jums nekavējoties jāsazinās ar vietējo tīkla operatoru, jo tezgsm.com nav tam pieejas vai pietiekamas informācijas. Tezgsm.com garantē, ka informācija par tarifiem un zvanu kredītiem ir precīza, un mūsu interneta lapa tiek regulāri atjaunota, tomēr vietējie Tīklu Operatori patur sev tiesības mainīt šo informāciju, un tādēļ tezgsm.com nevar būt atbildīgs par šādām izmaiņām. 

Tālruņa atbilstība 

Jūs uzņematies atbildību par to, ka Jums ir atbilstošs telefons, pirms iegādājaties kādu tezgsm.com produktu. Jums jāgarantē, ka Jūsu tālrunis ir “atbloķēts” un atbilst tīkliem valstīs, kurās izmantosiet tezgsm.com produktu. Pretējā gadījumā Jums jāatbrīvo tezgsm.com no saistībām atlīdzināt zaudējumus, un apmaksa var tikt veikta tikai atbilstoši mūsu noteiktajai atlīdzības politikai, kā atrunāts šajos Noteikumos. 

Preces piegāde

Visas preces var tikt piegādātas veidos, kuri ir aprakstīti sadaļā ‘Veikals’. 

Prece ar defektiem 

Ja Jūs esat saņēmuši preci ar defektiem, lūdzu, atsūtiet mums elektroniskā pasta paziņojumu par preces apmaiņu, izmantojot vienu no mūsu elektroniskā pasta kontaktu adresēm. Ja defekts ir ražošanas rezultāts, mēs Jums atgriezīsim preci. Precei Jums ir jāpievieno vēstule ar norādi uz defektu. 

Bojātā prece

Ja Jums tika piegādāta bojātā prece, Jums ir nekavējoties jānosūta mums paziņojums pa elektronisko pastu, detalizēti aprakstot bojājumus. Vairākums gadījumu Jums jāsaglabā aploksne un preces iepakojums, lai izvirzītu pretenzijas kurjeram par transportēšanas laikā precei nodarītajiem bojājumiem. Bez iepakojuma materiāla jums nebūs tiesību apmainīt bojāto preci. 

Tezgsm.com neuzņemas nekādu atbildību par preces nozaudēšanu vai bojāšanu uzreiz pēc tam, kad klients ir parakstījies par tās saņemšanu no kurjera. Klientam ir jāpārliecinās, ka iepakojums nav bojāts, pirms parakstīties par saņemšanu. Par bojātām precēm jāpaziņo tezgsm.com 7 dienu laikā pēc to saņemšanas brīža. 

Nepieprasītā Prece un Neatbilstošie Iepirkumi

Ja esat nolēmis, ka prece Jums nav vajadzīga, un tā joprojām atrodas nelietotā veidā (neizpakota un neaiztikta), lūdzu, sazinieties ar mums. Šīs preces atgriešana tiks veikta pēc mūsu ieskatiem. Atgriežot preci, tiks ieturēta 50% maksa no preces vērtības un piegādes izmaksām, tas viss tiks atskaitīts no Jūsu apmaksas. Ja prece atgriezta izpakota, bojāta vai ar defektiem, mēs, iespējams, nebūsim spējīgi veikt kompensāciju. 

Atteikums

Ja Jūs vēlaties atteikties no sava pasūtījuma līdz laikam, kamēr prece tiek nosūtīta no tezgsm.com, Jūs saņemsiet kompensāciju pilnā apmērā. Ja prece jau tikusi nosūtīta, bet vēl nav saņemta, kompensācija Jums tiks atmaksāta, izņemot transporta izdevumus.