Ieeja privātajā kabinetā
x


Reģistrācija | Aizmirsāt paroli?
Ieiet

Aizsardzības politika

Interneta lapas datu aizsardzības politika 

Paldies, ka apmeklējāt mūsu interneta lapu. Lūdzu, iepazīstieties ar šo ziņojumu par datu aizsardzību pirms izmantojat mūsu interneta lapu vai sniedzat ziņas par sevi. Šis ziņojums par datu aizsardzību izklāsta datu apstrādes metodes, kuras izmanto TezGSM kompānija ar Interneta palīdzību vai cita veida elektroniskos komunikāciju sistēmām. 

Ja Jums ir kādi jautājumi attiecībā par Jūsu sniegtajām ziņām vai par izmantotajām metodēm datu aizsardzībai, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu support@tezgsm.com

Mūsu interneta lapai var būt saiknes ar trešo personu interneta lapām, kuras neatrodas mūsu kontrolē un nav atrunātas šajā ziņojumā par datu aizsardzību. Ja Jums ir pieeja citām interneta lapām, izmantojot saiknes, un šo interneta lapu operatori var iegūt no Jums informāciju, kuru izmantos attiecīgi savai datu aizsardzības politikai, kura varētu atšķirties no mūsu datu aizsardzības politikas, TezGSM neuzņemas atbildību par datu aizsardzības saglabāšanu trešo personu interneta lapās. 

Datu ieguve un pielietošana pēc nozīmes

Mūsu interneta lapā mēs iegūstam divu veidu datus par lietotāju: *aktīvie dati (personīga informācija, pasta adreses, elektroniskā pasta adreses, faksu un tālruņu numuri, kredītkaršu detaļas, paroles utt.), kurus apmeklētāji sniedz brīvprātīgi reģistrācijai. 
*pasīvie dati (pārlūkprogrammas, IP adreses, atsauces uz adresēm, utt.). Laiku pa laikam mēs piedāvājam mūsu interneta lapas apmeklētājiem atbildēt uz aptauju jautājumiem. Aptaujas ir parasti saistītas ar interneta lapu, mūsu produktiem vai produktu kategorijām. Mēs varam uzdot jautājumus par vecumu, dzimumu vai palūgt sniegt citu informāciju, taču mēs nelūgsim Jūs sniegt kādu personīgo informāciju. Informācija, kas iegūta, izmantojot aptauju un pārskatu metodes, ir domāta tikai TezGSM iekšējai lietošanai. 
Datu dispečers, kurš iegūst anketu datus, ir TezGSM. Mēs neizmantosim personu apliecinošus datus tiešajam marketingam vai nesankcionētām darbībām, ja Jūs neesat devis speciālu atļauju šādam pielietojumam. Mēs pielietosim Jūsu sniegtos personu apliecinošos datus tikai darījumu mērķiem kompānijas TezGSM ietvaros. Mēs nesniedzam personu apliecinošus datus, kuri iegūti šajā interneta lapā, trešajām personām, izņemot īpašos gadījumos, kas uzskaitīti zemāk. Izņēmumi: 
*Mēs varam nodot Jūsu peronu datus savām partneru aģentūrām (pakalpojumu piegādātājiem), kuras palīdz mums interneta lapas (u) administrēšanā. Tās var izmantot šos datus tikai mūsu interneta lapas apkalpošanas nolūkos. Šīm aģentūrās, saskaņā ar līgumsaistībām, jāsaglabā Jūsu dati slepenībā un drošībā. 

*Mēs varam izziņot Jūsu personu datus, ja mums tas jādara saskaņā ar likuma prasībām vai, ja pēc mūsu ieskata, kas atbalsta godīgumu, tāda rīcība ir nepieciešama juridiskā procesa ietvaros, atbildētu uz kādiem pieprasījumiem vai aizstāvētu TezGSM, tā klientu un sabiedrības tiesības. 

Serveris

Serveris, kurš nodrošina pieeju šai interneta lapai, var atrasties aiz tās valsts robežām, kurā Jūs esat saņēmis pieeju šai interneta lapai. Mēs iegūstam, apstrādājam un izmantojam anketu datus tikai saskaņā ar šo datu aizsardzības ziņojumu. 

Informācijas drošība, pieeja, anulēšana vai informācijas labošana

Jūs varat, pārskatīt, labot vai anulēt Jūsu anketas datus, nosūtot mums ziņojumu pa e-pastu. 

Informācijas Glabāšana

Jūsu anketas dati tiek glabāti noslēpumā. Tikai kompānijas TezGSM, tās filiāļu pilnvaroto personu loks, trešās personas aģenti vai mūsu darījumu partneri (kuri ir piekrituši saglabāt datus noslēpumā) var piekļūt Jūsu anketu datiem. 

Izsekošanas tehnoloģijas (Tekstu faili “Cookies”)

Mēs lietojam izsekošanas tehnoloģiju (“cookies”), lai savāktu tādus datus, kā pārlūkprogrammas veids un operētājsistēma, ģeogrāfiskais izvietojums un saprašana, kā lietotāji izmanto šo interneta lapu. ‘Cookies’ mums palīdz noformēt šo interneta lapu saskaņā ar Jūsu personīgajām vēlmēm. Šie dati netiks izziņoti ārpus TezGSM, tās filiāļu kompānijām, trešo personu aģentu vai darījumu partneru loka un netiks izmantoti nesankcionētiem sakariem. 
Ja Jūs uzskatāt, ka ‘cookies’ Jums nav vajadzīgs, caurskatot mūsu interneta lapu, Jūs varat uzstādīt Jūsu pārlūkprogrammu brīdinājuma režīmā par ‘cookies’ saņemšanu un atteikties no ‘cookies’, tad pārlūkprogrammu brīdinās Jūs par ‘cookies’ klātbūtni. Jūs varat atteikties no visiem ‘cookies’, izslēdzot tos Jūsu pārlūkprogrammā, kaut gan, ja Jūs to izdarīsiet, Jūs pilnībā nevarēsiet izmantot dažas īpašas interneta lapas priekšrocības. Turklāt, Jums nav nepieciešams ieslēgt ‘cookies’, lai lietotu vai navigētu daudzas mūsu interneta lapas sadaļas. 

Elektroniskā pasta adreses

Mūsu interneta lapa var piedāvāt Jums iespēju elektroniski pārsūtīt kādu interneta lappusi citam cilvēkam. Lai nodrošinātu šo darbību, mums ir jāsavāc to cilvēku elektroniskā pasta adreses un/vai elektroniskā pasta adreses, kuriem Jūs sūtat interneta lappusi. Šādā veidā iegūtās elektroniskā pasta adreses netiek izmantotas citādiem mērķiem, tikai ar mērķi nosūtīt Jūsu pieprasījumu. Šīs elektroniskā pasta adreses tiks izdzēstas tiklīdz TezGSM izpildīs savas saistības saskaņā ar pastāvošo likumdošanu, pēc tam, kad Jūsu pieteikums tiks izpildīts. 

Spams (nepieprasītās informācijas nosūtīšana)

Mēs neizsūtam “spamu”. Spams ir nepieprasītā informācija, kas tiek izsūtīta saņēmējiem pa elektronisko pastu un satur reklāmas paziņojumus vai ar marketingu saistītus materiālus, iepriekš nesaskaņojot to nosūtīšanu ar saņēmēju. 

Speciāla piezīme bērniem līdz 16

Ja Jūs esat jaunāks par 16 gadiem, Jums jākonsultējas ar Jūsu vecākiem vai aizbildņiem VĒL PIRMS Jūs sniedzat informāciju par sevi. Ja Jūs neesat pārliecināti par kaut ko, kas ir rakstīts šajā nodaļā, Jums jākonsultējas ar saviem vecākiem vai aizbildņiem, lai saņemtu palīdzību. 
Mēs rekomendējam, lai vecāki/aizbildņi regulāri pārbaudītu un kontrolētu bērnu lietoto elektronisko pastu un citas darbības Interneta tīklā. 
Lūdzu, noteikti informējiet savu bērnu, ka bez Jūsu atļaujas Interneta tīklā nedrīkst sniegt personīgo informāciju. 
Visiem interneta lapas apmeklētājiem, kuri ir jaunāki par 16 gadiem, mēs pieprasīsim uzrādīt vecāku vai aizbildņu elektroniskā pasta adreses. Tas tiek darīts ar nolūku, lai mēs varētu nosūtīt vecākiem vai aizbildņiem katras bērniem nosūtītās elektroniskās vēstules kopiju. Jūs jebkurā laikā varat pārskatīt bērna anketas datus, mainīt tos, vai dzēst no Interneta tīkla. Tāpat Jūs varat pieprasīt, lai mēs izdzēstu jebkurus Jūsu bērna datus, nosūtot mums pieteikumu elektroniskā veidā vai pa parasto pastu, pa faksu uz adresi, kura ir norādīta kontaktos. 

Datu aizsardzības ziņojuma atjaunošana

Mēs paturam tiesības veikt jebkuras izmaiņas un labojumus šajā Ziņojumā par datu aizsardzību. Interneta lapas lietotājiem laiku pa laikam jāpievērš uzmanība šai lapaspusei, lai sekotu līdzi ieviestajām izmaiņām. 

Noteikumu pieņemšana

Caurskatot šo interneta lapu, sazinoties ar mums ar elektroniskā pasta starpniecību un sniedzot savus anketas datus šai interneta lapai, Jūs atzīstat un piekrītat mūsu izvēlētajai Jūsu anketas datu apstrādes sistēmai, saskaņā ar Ziņojumu par datu aizsardzību. 

Likumi

Šis Ziņojums par datu aizsardzību tiek vadīts un caurskatīts saskaņā ar Igaunijas likumdošanu. Jūs piekrītat nodot caurskatīšanai jebkuru strīdīgu jautājumu, kurš Jums ir radies interneta lapas lietošanas laikā, Igaunijas tautas tiesas jurisdikcijai.